Vui lòng sử dụng số nhận dạng này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/5
Nhan đề: Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Các tác giả: admin
Từ khóa: Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Năm xuất bản: 17-thá-2022
URI: http://202.92.4.131/jspui/handle/123456789/5
Xuất hiện trong Bộ sưu tập:Ngành nông nghiệp

Các tệp trong mục này:
Tệp tin Mô tả ngắn Kích thướcĐịnh dạng 
Hướng dẫn cách trồng sầu riêng Thái năng suất cao.pdf278.21 kBAdobe PDFXem / Mở


Các tài liệu trong Kho dữ liệu số được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.